045    

 

                          shinnie聖誕娃兒零錢包

 

 

                              耶誕節前就完成了^^ 

 

                                 可愛嗎        

 

 

 

  046 

 

                                       這次作黑色系

 

 

                                     背面車一個布標

 

 047             

 

                                           底用黑色~~耐髒

 

 

  048  

                                喜歡嗎~~做一個吧

 

 

 

 

 

 

 

    全站熱搜

    孟の繡坊 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()